Empoli vs Venezia

Analysis to follow

Empoli Win @ 1.72

Medium Stake